Rekabetin her geçen gün arttığı küresel dünyada sadece ‘var olmak’ değil, rakiplerinizden ‘farkınızla’ var olmanız gerekir. Bu nedenle kurumların özgünlüklerini ortaya çıkarması ve bunu müşterilerine anlatabilmesi gerekmektedir. Farklılığı yaratmak için rakiplerin ne yaptığını araştırmak, müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi analiz etmek ve izlemek bir adım öne çıkmanızı sağlayacaktır. Girişimcilerin fikirlerinin özgün olması bir yana başarılı olmalarının bir yolu da Pazar Araştırması’dır. Ürünün, hizmetin ve firma sayısının fazla olduğu pazarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ayakta kalabilmek için pazar araştırması yapmak önem taşımaktadır.

Pazar araştırması potansiyel müşterilerinizin; tüketim alışkanlıklarını, tercihlerini, fiyatlara yaklaşımını düzenli olarak takip ettiğiniz bir süreçtir. Pazar araştırması sayesinde ürününüzün veya hizmetinizin potansiyel pazarı hakkında bilgi toplar ve buna uygun bir şekilde sunmaya çalışırsınız.  Bu nedenle zayıf olan bir pazar araştırması işletmeyi yanlış yöne sürüklerken pazar araştırmasının hiç yapılmaması ise işletmenin büyük zarara uğramasına sebep olur. İşte bir takım hataları önlemenize yardımcı olacak pazar araştırması temelleri:

Problemin Tanımlanması

Araştırma sürecinde ilk yapmanız gereken, karşı karşıya olduğunuz problemin ne olduğunu tespit etmeniz ve açıkça tanımlayabilmenizdir. Problemin nedenleri ortaya çıkartılarak buna çözüm yolları geliştirmeniz gerekir. Tutarlı çözümler geliştirmeniz için probleme dair cevaplandırılacak sorular oluşturmalısınız.

Veri Kaynaklarının Belirlenmesi

Problem tanımlandıktan sonra sistematik bir analiz yapmak adına buna uygun verilerin saptanması gerekir. Doğru bir kaynaktan alınması gereken veriler ikinci dereceden ve birinci dereceden veriler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci dereceden veri araştırmacının kendi çabaları sonucu edindiği, ikinci dereceden veri  ise araştırmacı dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından toplanmış verilerdir.

Örneklem Oluşturma

Pazar araştırması yapacağınız hedef kitle ya da durumun tamamını ele alarak ölçemeyeceğiniz için, durumu en iyi şekilde belirlemek adına sınırlı bir parçasını ele alırız. Yeterli büyüklükteki kümeden ulaştığınız bilgi üzerinden tüm duruma ya da hedef kitleye genelleme yapabilirsiniz.

Veri Analizi

İşletme kararlarını yönlendiren iç görüyü kazanmada anahtar rol oynayan veri analizi safhası işletmenin yararlı bilgiler bularak doğru sonuca ulaşmasını sağlar. Gelişen teknolojiyle beraber hedef kitleniz ya da rakipleriniz hakkında yeterli veriye sahip olmanız çok kolaylaştı. Ancak önemli olan çok sayıda veriye sahip olmak değil veriden alınması gereken ana fikirdir.

Değerlendirme Raporu

Pazar araştırmasının son adımında ise verilerin analizi sonucu elde edilen iç görü rapor haline getirilir. Hazırlamış olduğunuz raporda mevcut probleme uygun yaklaşımlarınızı veya çözüm alternatiflerini sunmanız gerekir. Değerlendirme süreci boyunca tarafsızlığınızı koruyarak nesnel bir bakış açısına sahip olmalısınız. Raporda uzun söylemler yerine kısa ve net ifadeler kullanmanız daha iyi anlaşılmanızı sağlayacaktır.

 

 

Yazar

Proje Finans Yöneticisi - Kurumsalda kariyer üzerine en ilham verici sohbetleri gerçekleştirdiğimiz editörümüz, stil sahibi bir anne. Kadın girişimcilere aktif gönüllü mentorluk yapıyor.

Yoruma kapalı