Teknoloji, big data, siber tehditler, siber güvenlik gibi kavramlar son yıllarda hayatımıza giren ve oldukça önemli kavramlardır. Gelişen teknoloji beraberinde birtakım tehditleri de getiriyor. Artık yaşamımızın en vazgeçilemez parçası konumunda olan internet banka hesaplarımızdan iş kontrollerimize kadar her şeyi gerçekleştirmemizi sağlayan en önemli şey olmasına rağmen tamamen güvenli olarak görülmüyor. Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ancak aynı zamanda gün içinde çok fazla siber saldırıya da maruz kalıyoruz. İnternet kullanımının artışıyla siber suç oranının artışının da doğru orantılı olduğunu söylemek de mümkündür. Bunun sonucunda kurumlar ve bireyler siber güvenlik alanına ciddi yatırım yapmaya başladı.

Güven kaybı

Siber bir saldırıyla karşı karşıya kalmış birey ciddi anlamda güven sorunu yaşar. Çalıştığı kuruma hatta devletine karşı dahi güven duyma da problem yaşayarak psikolojisi olumsuz yönde etkilenir. Aynı zamanda yaşanan güven problemi kişiyi toplumdan soyutlanmaya kadar itebilir.

İmaj kaybı

Özellikle markalar, işletmeler için siber tehditler ciddi risk taşıyor. Siber tehdit ve saldırı durumunda kurumun bilgi kaynaklarına erişim sağlanabilir. Bunun sonucunda tedarik zinciri, üretim gibi iş kollarında aksamalara neden olarak müşterinin güvenini kaybedebilir aynı zamanda kurum iş gücü ve zaman kaybıyla da başa çıkmak zorunda kalabilir. Hepsinin sonucunda firma sektörde zayıflayan bir konuma geçebilir.

Maddi kayıp

Siber tehditler sonucunda birey ya da kurum ciddi maddi kayıplara uğrayabilir. Örneğin bir bankacılık firmasının uğradığı siber tehdit hem müşteriyi hem markayı mağdur ederek çift taraflı maddi olarak da güvenilirlik olarak bir kayıp yaşanması söz konusu olur. Aynı zamanda bu kayıplar ve saldırı yasal sorunlara da yol açacağından işleri zor bir yola sokar. Artık günümüzde biliniyor ki siber tehditler silahlı savaşlarında önüne geçerek toplumun en küçük biriminden en büyük birimine kadar zarar vermektedir.

Yasal yükümlülükler

Kurumlar açısından kişisel verilerin korunması yasal bir sorumluluktur. Kişilerin bilgilerinin tutulma amacı dışında kullanılması hak ihlallerinin yaşanmasına bunun sonucunda da toplumun güveni olumsuz yönde etkilenir. Ülkemizde 2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçme amacı taşır.

Mahremiyet ihlali

Kişilerin bilgilerin yasal olmayan yollarla edinilmesi sonucunda bir mahremiyet ihlali söz konusudur. Siber tehditler aynı zamanda bireylerin özel alanına saldırı niteliği taşır. Bunun sonucunda meydana gelen güven kaybı kişiyi teknolojiden uzaklaştırabilir, yeni çağa aya uydurmayı reddetmesine neden olabilir.

Yazar

Fizik Mühendisi / Yazılımcı - Mobil uygulama geliştiren bir ajansta proje yöneticisi olan Han, kişisel gelişim yolculuğu ile ilham veriyor. Boş zamanlarında öze dönüş atölyeleri ile kalabalıklara hitap ediyor.

Yoruma kapalı