Liderlik birden fazla tanımlaması olan bir kavramdır. Aynı amaç için bir araya gelmiş bireyleri stratejik ve etkili bir biçimde yönetmeyi başaran kişiye denir. İyi bir lider ilk olarak inançlı olmalıdır. Öncülük yaptığı konuya ve grubunda ki bireylere inanmalıdır. Güvenilir olmalı, iletişim gücü yüksek olmalı ve ilham verici olmalıdır. Liderlik denilince akla devlet başkanları, takım koçları, şirket yöneticileri gibi kazanmayı, başarmayı hedefleyen ve bu uğurda bir araya gelmiş topluluğu yöneten bireyler gelir. İyi bir liderle büyük bir topluluğun başarısı kaçınılmazdır.  Geçmişten günümüze araştırılan bir konu olan liderliğin birçok biçimi vardır.

Karizmatik liderlik

Max Weber’e göre göre karizma “insanüstü” anlamına gelir. Bu stile göre liderler mükemmel ve kusursuz karakterlere sahiptir. Bu liderlik biçimi kriz ortamında oldukça yarar sağlar. Genelde toplumun saygı duyduğu, yol gösterici kişilerdir. Cesur, özgüvenli ve vizyon sahibidirler. Mustafa Kemal Atatürk tüm davranış biçimleriyle karizmatik liderliğin en güzel örneklerindendir.

Dönüşümcü liderlik

Bireyleri her zaman yeni fikirlere teşvik eder. Her zaman değişen koşullara çok kolay bir biçimde adapte olur ve yönettiği grubunda en çabuk ve rahat şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur. Tarihte bu liderliğin en önemli örneklerinden biri Martin Luther King’dir. Yaptığı ırk eşitliği eylemleriyle kanun çıkarılmasını sağlamıştır.

Dağıtımcı liderlik

Yönetici bu stilde bütün görevleri kurumun içinde dağıtır. Tek bir yönetici sistemine karşı çıkar. Herkesin niteliğinin farklı bir alanı yönetmekte işe yarayacağına inanır ve bu sebeple tüm görev ve sorumlulukları dağıtır.

Etkileşimsel liderlik

Grubun motivasyonu ve ihtiyaçları önceliklidir. Başarılı olmak topluluğun ne kadar motive olduğuyla doğru orantılıdır. Bu liderlik stilini en iyi tanımlayan spor takımlarının koçlarıdır. Onlara oyuncularının iyi bir ruh halinde olması onların önceliğidir ve bunun için çalışırlar.

 

 

Yazar

Hukukçu / Akademisyen - Uluslararası ticaret hukuku konusunda uzmanlaşmış editörümüz, girişim hukuku hakkında faydalı içerikler üretiyor. Seyahat etmeyi ve iyi yemek yemeyi seviyor.

Yoruma kapalı