Pandemi döneminde hayatımıza giren en yeni çalışma stili olan uzaktan çalışma doğru uygulandığı takdirde diğer çalışma şekillerinden çok daha verimli olabilir. Ancak bu yeni çalışma şekli kurumunuzdaki birçok şeyi yeniden yapılandırmanızı gerektirebiliyor. Dünyanın yaşadığı Covid-19 krizi bu çalışma kültürüne birçok kurumu hızla adapte etti ve uzaktan çalışma kültürünün artık kalıcı olması da öngörülüyor.

Çalışan ilişkileri

Aynı iş yerinde iletişimleri yüksek olan insanlar uzaktan çalışma kültürüne geçtiklerinde çalışma arkadaşları olduğunu unutarak iletişim kopukluğu yaşıyor. Bu da çok kolay halledebilecek bir problemi krize çevirebiliyor. Bu sebeple çalışanlarınız arasındaki iletişimi en üst seviyede tutmaya çalışmalısınız.

Çalışanlarınızı terk etmeyin

Eğer disiplinli bir uzaktan çalışma kültürü oluşturmak istiyorsanız çalışanlarınıza bu çalışma modelinin fiziksel olarak çalışma modelinden hiçbir farkı olmadığını anlatmalısınız. Nasıl olsa iş yerine gelmiyorlar diye sizin çalışanınız olmaktan çıkmıyorlar. İş yerinde nasıl hatırlarını sorup, sorunlarıyla ilgileniyorsanız uzaktan çalışma kültüründe de aynısını uygulamalısınız ki çalışanlarınız uzaktan çalışma kültüründe motivasyon kaybı yaşamasın.

Teknolojik altyapı

Uzaktan çalışma kültürü oluştururken çalışanlarınızın tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Aynı zamanda yeni teknolojiye uyum süreçlerini hızlandırmak için onlara bütün teknolojik alt yapıyı anlattığınız programlar düzenleyebilirsiniz. Çalışanlarınızın teknolojik eksikliklerinden kaynaklanan durumlar olması onların bu kültürü benimsemesini zorlaştırır. Bu konuda yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz.

Onlara her şeyin planlı olduğunu hissettirin

Zorunluluktan hazırlıksız bir uzaktan çalışmaya geçmiş gibi hissetmelerini engellemelisiniz. Bunun için geçtiğiniz çalışma kültürünün aslında planlı olduğunu değişen hiçbir şeyin olmayacağını hissettirmelisiniz. Çalışanlarınız uzaktan çalışma kültürünü deneyimlerken bunun önceden planlanmış bir şey olduğunu hissetmelidir.

Kurum misyonunuzu ve vizyonunuzu güncelleyin

Müşterilerinize de uzaktan çalışma kültürüne geçtiğinizi duyurmanız ve anlatmanız çalışanlarınızın bu kültürü benimsemesini kolaylaştırır. Esneklik, uyum, hızlı geri dönüş gibi prensipler uzaktan çalışma kültürünün temel yapı taşlarıdır. Bu prensipler çerçevesinde hem çalışanlarınıza hem müşterilerine karşı kendinizi güncellemelisiniz.

Yazar

Endüstri Mühendisi - Tüm teknolojik gelişmeler, sektörlere etkileri ve «Ne olacak bu işlerin hali» sohbetlerinin eğlenceli eşlikçisi Ece, moda dünyası ile de yakından ilgili. İkiz kızları ve eşiyle İstanbul’da yaşıyor.

Yoruma kapalı