İçsel değişim teknolojisi olarak başlayan NLP zamanla kişisel gelişimin tüm alanlarını kapsayan bir hale gelerek kişisel gelişimin yeni bir versiyonu olarak görülmeye başlanan bir teknolojidir. NLP teknolojisi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

NLP’nin açılımı nedir?

NLP’ yi açıklarken NLP’yi oluşturan Neuro Lingustic Programming kelimeleri içerir.

Neuro: Beş duyumuz ve bu duyularımızın yönetildiği beyin ve sinir sistemini ifade etmektedir. Duyu organlarımızla alınan mesajların beyin tarafından işlenerek belli düşünce ve düşünceler olarak ortaya konulması kısımdır. Yani düşünce ve davranışlarımızın kaynağı sinir sistemimizdir.

Lingustic: Dil kullanma şeklimizi ifade eder. Dil içsel ve dış dünyayla olan iletişimimizde etkilidir. Dilin kullanım şekli değiştirilerek düşünce ve davranışlar değiştirilebilmektedir.

Programming: Bilinç ya da bilinçsiz seçimlerimiz sonucunda ortaya çıkan düşüncelerimizi, bunu ifade etme şekli olan dilimizi ve davranışlarımızı NLP teknikleriyle yeniden programlayarak istenen sonuçlara ulaşmayı ifade etmektedir.

Genel olarak NLP nedir?

NLP, birçok kişinin katkısı ile oluşturulmuş, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kısaca söylemek gerekirse NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli geliştirmektir. Anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir.

NLP başarı ve mutluluğun anahtarıdır

NLP’yi etkili iletişim kurmak için size gerekli araçları sağlayan bir alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Bu aletleri doğru kullanırsanız işinizde, özel yaşantınızda ve insanlarla ilişkilerinizde çok olumlu gelişmeler kaydedeceksiniz.

NLP kişiyi mükemmelliğe götüren değişim sanatıdır

NLP, çok pasif, çekingen, kararsız birine televizyonda program yapabilecek ya da uluslararası bir ağa sahip iş kurma özgüvenini ve becerisini kazandırabilecek güce sahip. Çekingen veya içe dönük insanların sinir sistemlerini düzenleyerek özgüven sahibi yapmanın anahtarıdır. NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini artırma, zenginleştirme yöntemleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına sahip olmak da olgunlaştırır.

NLP empati yeteneğini geliştirir

Olayları, insanları, davranışları ve dünyayı algılama şeklinizi değiştirdiğinizde, farklı gözle bakmayı öğrendiğinizde empati aşamasına gelirsiniz. Bu aşamada iletişiminiz mükemmelleşir. Empati ile iletişim kurduğunuz insanların bakış açılarından bakabildiğiniz için onları anlama yolunda ilerlersiniz. Karşınızdaki kişileri anladığınızda olaylara ve durumlara daha farklı bakış açısıyla yaklaştığınızı fark edeceksiniz. Bu da sizi iletişimde olgunluğa götürecektir. İletişimin hayatınızın bütün alanlarını kapsadığını düşünürsek empatinin önemini daha iyi anlarız.

NLP beyni kullanma kılavuzudur

NLP, her şeyden önce bir düşünce sistemidir. Bütün sistemlerde olduğu gibi NLP’de de kendi içinde bir mantıksal sıralama vardır. Bu sıralamayı çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

NLP içinizdeki gücü açığa çıkarır

NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. Takım çalışmalarında üyeler; enerjilerini sorun çözmeye, görev etkinliğine ve hedeflere ulaşmaya yönelik olarak kullanmalıdır. Liderler ise üyelerin sahip olduğu kaynakları, işletmenin maksimum yararına olacak şekilde düzenlemelidir. Bunun için de, üyelerin bileşimi doğru etkilenmeli ve seçimlerine dikkat edilmelidir.

İki farklı yaklaşım bulunuyor
Harita yaklaşımı: Çevremizden, sürekli olarak, işleyebileceğimizden cok daha fazla miktarda uyarı alırız ve bu bilgileri kişisel filtrelerimizden geçirerek algılarız. ‘Kişisel filtre’, insanın yapısına, düşünce tarzına, inançlarına, o anda içinde olduğu fiziksel-ruhsal duruma bağlı olarak değişir. Yani bir başka deyişle, biz çevreden gelen uyarıları, hep kendi yorumumuzu katarak algılarız. Dolayısı ile mutlak gerçeği değil, algıladığımız gerçeği bilir, ona göre davranırız. Herkesin kendine göre oluşturduğu bu gerçeklere “harita (veya nöro-lengüistik harita)” diyoruz. Davranışlarımızı kısıtlayan ya da çeşitlendiren de bu haritalarımızdır, mutlak gerçekler değil.

Sistem yaklaşımı: Gerek insanın kendi içindeki süreçler gerekse diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşimi sistemseldir. Kişiler, toplumlar ve evren, birbiriyle sürekli etkileşim halinde bulunan karmaşık bir sistemler ve alt-sistemler bütünü oluşturur. Bu sistemin herhangi bir parçasını sistemden ayırmak (izole etmek) olanaksızdır. NLP varsayımlarına göre insanların tam ve doğru olarak gerçeği bilmesi mümkün değildir. Bu durumda amaç, doğru haritayı oluşturmak değil, sistem yaklaşımına uygun en zengin haritayı oluşturmaktır. Bir sorun karşısında ne kadar çok davranış alternatifi varsa başarı şansı da bu çeşitlilik oranında artar.

Yazar

Etkinlik Koordinatörü - Kurumsal ya da özel etkinliklerin sahne arkası prensesi. RFC etkinliklerine küçük sihirli dokunuşları ve blog için ürettiği «iyi hissettiren» makaleleri ile en vazgeçilmez ekip arkadaşı.

Yoruma kapalı